Sjøsiden Moss AS
Kirkegata 15
1531 Moss

Telefon: +47 400 31 287
E-post: jon.christian.simenstad@banenor.no

Planlegging av vei, havn og jernbane

Planleggingen av jernbanen i Moss har gått over lang tid. Det ble gjennomført mye planarbeid på 1990-tallet, med blant annet konsekvensutredning for nytt dobbeltspor og samordnet reguleringsplan for jernbane, riksveg og havn. Deretter tok det noen år før hovedplanen for dobbeltspor var ferdigstilt med valg av trasé i 2008.

Fem år etterpå, i 2012, inngikk Moss kommune, Moss havn KF og ROM Eiendom (Nå Bane NOR Eiendom) intensjonsavtale om utvikling av området rundt Moss stasjon og Moss havn. Deretter ble Sjøsiden Moss AS etablert og drevet parallelt med blant annet vedtak av jernbanereguleringen. Samtidig ble også en rekke andre offentlige planer for sentrumsutvikling, havneutvikling og utvikling av hovedvegsystemet utarbeidet. Arbeidet med Riksveg 19 pågår fortsatt og valg av løsning for denne vegen kan få store konsekvenser for utvikling av Sjøsiden.

(Klikk på bilde for større versjon)