En bydel for fremtidens Moss

Publisert: 7. desember 2020

Utvikling av Sjøsiden Moss rundt den nye jernbanestasjonen gir store muligheter til å skape en helt ny bydel for dagens og fremtidige generasjoner. Det kan gi nye arbeidsplasser, flere hjem og gode møteplasser for hele byens befolking – plasser hvor du kan ta med barna for å leke, ta en dukkert, eller møte venner.

Med beliggenheten i Oslofjorden har Moss en stolt historie som industri- og handelsby. Byen vår er i stor utvikling og nye muligheter åpner seg for å utvikle byen videre til en fremtidsrettet kystby.

Vi i Sjøsiden Moss ønsker å knytte stasjonen mot sentrum og på sikt åpne opp byen mot sjøen. Fremtidsrettet byutvikling er å bygge attraktive knutepunkt rundt den nye jernbanestasjonen, med mulighet til å bytte mellom tog og andre reisemidler, og byomgivelser med boliger, arbeidsplasser og andre funksjoner. I Moss er det spesielt viktig å etablere byomgivelser som styrker tilknytningen til sentrum.

På sikt vil vi også gi byen kontakt med sjøen, sånn som for eksempel Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Drammen har gjort. Nærheten til sjøen og et aktivt byliv gjør at folk ønsker å bo, jobbe og være der. Byutvikling av dagens havneområder i Værlebukta vil ligge noe frem i tid. Her vil det nok være havneaktivitet i en god stund fremover, men ambisjonen bør være at byen og Sjøsiden får kontakt med sjøen.

Fordi byutvikling tar lang tid, vil Sjøsiden Moss starte med utbygging av arealene rundt den nye jernbanestasjonen når den åpner i 2026. Dette vil være et første skritt i å endre områdets karakter fra havn og transport til et attraktivt byområde.

Sjøsiden Moss ønsker å komme i gang med videre planlegging slik at vi kan utvikle den nye bydelen når jernbanen er ferdig. Inntil videre avventer vi det formelle planarbeidet til områdestabiliteten er avklart.

 

 

Sentrumsplanen for Moss vektlegger knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon og god kobling i «jernbaneaksen» fra stasjonen, via Kransen og til sentrum.