Miljøløftet Moss – et samarbeid som skal sikre en mer bærekraftig region

Publisert: 18. august 2023

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise både effektivt og miljøvennlig.

Samarbeidspartnerne i Miljøløftet Moss er Moss kommune, Viken Fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Partene har inngått et langsiktig samarbeid om felles areal- og transportutvikling i Mosseregionen som skal sikre en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling.

Hovedmålene for samarbeidet er:

  • Å utvikle Mosseregionen til å bli en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren.
  • Å samordne areal- og transportutviklingen, og sørge for at den følger opp øvrige lokale, regionale og nasjonale mål.
  • Å sikre et godt, kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for de folkevalgte i kommunen og i fylkeskommunen.

På nettsiden til Miljøløftet Moss kan du lese aktuelle saker for Miljøløftet Moss og følge med på hva som skjer i området.