Planarbeid utsatt

Publisert: 22. november 2021

Sjøsiden Moss skal være et byområde hvor det er godt og trygt å bo og være. Oppstarten av detaljreguleringen er utsatt inntil alle forhold knyttet til sikring av områdestabiliteten er avklart.

Tidligere i år ble det avdekket krevende grunnforhold i området der bydelen skal vokse frem.  Jernbaneprosjektet arbeider med de tekniske løsningene som sikrer gjennomføring av arbeidet med etablering av den nye jernbanetraseen.

Planarbeidet for Sjøsiden-området vil starte når de tekniske løsningene er sikret og eventuelle konsekvenser for etablering av ny bebyggelse er avklart.