Styret i Sjøsiden Moss utvides

Publisert: 19. oktober 2021

På ekstraordinær generalforsamling i juli ble det valgt inn nye medlemmer i styret. Samtidig ble styret utvidet fra fire til seks medlemmer iht aksjonæravtalen.

Dermed består styret av tre representanter fra Moss kommune og tre representanter fra Bane NOR.

– Utviklingen av Sjøsiden byr på viktige diskusjoner for hele Moss kommune. Som en del av det kommende planarbeidet har vi valgt å utvide styret, og dermed tilrettelegge for bredere forankring i utviklingen, sier daglig leder i Sjøsiden Moss, Jon Christian Simenstad.

Styret består nå av disse:

Styreleder:

Per Atle Tufte, Bane NOR

Styremedlemmer:

Ellen Haug, Bane NOR

Hans Jørn Bjelland Rønningen, Moss kommune, Arbeiderpartiet

Nina Mari Wagner, Moss kommune, MDG

Jørn Roald Wille, Moss kommune, Høyre

Jon Christian Simenstad, Bane NOR

Varamedlemmer:

Lars Tveiten

Gretha Kant

Connie Anita Nyhaven

Kristin Haug Lund