Velkommen til nye nettsider

Publisert: 6. desember 2020

Velkommen til nye nettsider for Sjøsiden Moss! Her kan du få informasjon om utviklingen av området rundt dagens jernbanestasjon og Værla, nå kalt Sjøsiden.

På nettsidene kan du holde deg oppdatert om arbeidet, finne kontaktinformasjon og lese om hvordan vi skal ha gode medvirkningsprosesser for befolkningen i Moss.

– God og åpen informasjon rundt utviklingen av Sjøsiden er viktig for oss. Nettsiden skal gjøre det enkelt for både innbyggere, næringsliv og folkevalgte å bli inkludert, og finne informasjon om hva som skjer med området, sier Jon Christian Simenstad, daglig leder i Sjøsiden Moss AS.

Foreløpig er byutviklingen i en tidlig fase. Målsettingen er at første byggetrinn påbegynnes når jernbanen er ferdig utbygget i 2025.

– Frem til da gjenstår mye planlegging. Denne nettsiden vil gi oversikt over planleggingen og oppdateres underveis i prosessen. For å vise helheten i området, vil nettsiden både vise utviklingen av områdene som Sjøsiden Moss vil stå for og utvikling av områdene som Bane NOR Eiendom vil stå for. Er det noe spesielt du spesifikt leserne lurer på, eller ønsker at vi får med på siden, så er det bare å ta kontakt, sier Simenstad.